Với đặc thù hệ số dẫn nhiệt thấp của sản phẩm, sản phẩm chắn nắng YOKA có thể giảm được bức xạ và khúc xạ của ánh nắng mặt trời, giảm thấp tiêu hao năng lượng, nâng cao độ thoải mái trong nhà. Sản phẩm chắn nắng YOKA có thể thể hiện tuyệt vời hơn nữa thông qua cấu hình thiết kế. Đồng thời, YOKA đưa ra cho nhà thiết kế các kiểu không gian sáng tạo, tối ưu hóa các tiện nghi về chống nhiệt và giữ phong cách trong nhà có thể nhìn thấy.

awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood

1. HỆ LAM CỐ ĐỊNH

yauo-06 yqbo-38 yqbi-27
Mã sp : YAUO – 06
Product : Louver 12
Model : YAUO – 06
Size : 90mm x 18mm
Color : DCL302 Bubinga
Mã sp : YQBO – 38
Product : Louver 7
Mode : YQBO – 38
Size : 250mm x 30mm
Color : CL32 Cocobolo
Mã sp : YQBI – 27
Product : Louver 6
Mode : YQBO – 27
Size : 75mm x 50mm
Color : DCL 341 Coco
yqbi-29 yqbo-17 yqbi-15
Mã sp : YQBI – 29
Product : Louver 9
Mode : YQBI – 29
Size : 90mm x 25mm
Color : CL35 Hickory
Mã sp : YQBO – 17
Product : Louver 2
Mode : YQBO – 17
Size : 100mm x 35mm
Color : DCL341 Coco
Mã sp : YQBI – 15
Produc t: Louver 1
Mode : YQBI – 15
Size : 125mm x 27,5mm
Color : Bubinga DCL- 302
yqbi-24 ybki-07 ykbi-08
Mã sp : YQBI – 24
Product : Louver 13
Mode : YQBI – 24
Size :
Color : Rosewood CL36
Mã sp : YBKI – 07
Product : Louver 14
Mode : YBKI – 07
Size :
Color : CL35 Hickory
Mã sp : YKBI – 08
Product : Louver 16
Mode : YKBI – 08
Size:
Color : Coco DCL341
yypi-01
Mã sp : YYPI – 01
Product : Louver 10
Mode : YYPI- 01
Size : 47mm x 25mm
Color : Coco DCL341

2. HỆ LAM XOAY

yauo-17 yauo-17 yqbo-36
Mã sp :YAUO – 17
Product : Louver 17
Mode : YAUO – 17
Size :
Color :
Mã sp :YAUO – 18
Product : Louver 18
Mode : YAUO – 18
Size :
Color :
Mã sp :YQBO – 36
Product : Louver 8
Mode : YQBO – 36
Size : 200mm x 30mm
Color : CL32 Cocobolo
yqbo-25 yqbo-25-1 yqbi-20
Mã sp :YQBO – 25
Product : Louver 5
Mode : YQBO – 25
Size : 180mm x 80mm
Color : DCL341 Coco
Mã sp :YQBO – 25-1
Product : Louver 5-1
Mode : YQBO – 25 -1
Size : 108mmx11.8mm
Color : CL35 Hickory
Mã sp :YQBI – 20
Product : Louver 4
Mode : YQBI – 20
Size : 65mm x 25mm
Color : DCL302 Bubinga
ybki-06 ybki-06-1 yauo-06-1
Mã sp :YBKI – 06
Product : Louver 15
Mode : YBKI – 06
Size : 60mm x 40mm
Color : CL32 Cocobolo
Mã sp :YBKI – 06-1
Product : Louver 15-1
Mode : YBKI – 06-1
Size : 60mm x 40mm
Color : CL31 Oak
Mã sp :YAUO – 06-1
Product : Louver 12-1
Mode : YAUO – 06-1
Size : 90mm x 18mm
Color : DCL302 Bubinga
668779325ad5aed3bccad06300a92821
Mã sp :YAUO – 06
Product : Louver 12
Mode : YAUO – 06
Size : 80mm x 18mm
Color : DCL302 Bubinga