Thanh SCG Smartwood sử dụng làm:

  • Rèm che: Sử dụng thanh lam SCG Smartwood Shading Plank để ngăn cách phòng ăn, tạo không gian mở, thông thoáng, mang lại cảm giác thư giãn ngay trong ngôi nhà của bạn.
  • Dàn che nắng: Sử dụng thanh hàng rào SCG Smartwood Fence Plank, thanh len chân tường Skirt Board hoặc thanh lam Shading Plank để thay thế cho ngói.