HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Bản vẽ thi công

awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood
                                                   Thi công trong điều kiện sàn nâng cao so với mặt nền

awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood

                                           Thi công trong điều kiện không nâng cốt so với mặt nền

2. Hướng dẫn lắp đặt thực tế

awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood
 • Đánh dấu vị trí đà- Đánh dấu vị trí trụ thép (điểm đặt trụ).
  -Cố định trụ thép bằng (điểm đặt trụ) bằng vít bê tông hoặc lỗ neo.
  -Thiết định dầm lên trụ thép.
  – Xem xét bước của dầm và thiết định thanh đà.
  – Bước đặt thanh đà lớn nhất là 500 mm (Nên đặt bước thanh đà nhỏ hơn 450 mm).
 •  Thiết định trụ thép- Cố đinh trụ thép bằng vít bê tông hoặc lỗ neo.
 • Thiết định dầm- Bước đặt thanh đà nhỏ hơn 500 mm.
awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood
 • Thiết định thanh đà

– Bước đặt thanh đà nhỏ hơn 500 mm

 • Thiết định tấm sàn đầu tiên

       – Tạo một lỗ nghiêng trên tấm sàn đầu tiên và bắt tấm sàn vào thanh đà bằng vít.
       – Từ tấm sàn thứ hai, thiết định then cài giữa tấm sàn này với tấm sàn khác và vít chúng lại.
       – Sử dụng đồng thời hai khoan.

 • Chú ý khi thiết định tấm sàn đầu tiên

       – Trong trường hợp vít trực tiếp trên các tấm sàn, khoan sẵn một lỗ trên tấm sàn.
       – Đảm bảo ít nhất 5 mm khoảng cát giữa các tấm theo chiều ngang và dọc. (Tham khảo : Mùa đông phù             hợp với khoảng cách nhỏ hơn, mùa hè phù hợp với khoảng cách rộng hơn)

 

                                                

kankyo-wood-img1

kankyo-wood-img2